HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: BusinessMediaguide.Com

Exchange Rates Of The Philippine Peso (PHP)... | Currencies and banking topics #32

0 ratings | 16581 views
For Updated Exchange Rates Of The Peso Click This Link... http://www.businessmediaguide.com/exchange_rates_of_the_peso/ Official exchange rates of Philippines currency PHP... (Information Source: Bangko Sentral ng Pilipinas) 1 USD United States Dollar to Philippine Peso 1 EUR Euro to Philippine Peso 1 JPY Japanese Yen to Philippine Peso 1 CNY Chinese Yuan to Philippine Peso 1 AED United Arab Emirates Dirham to Philippine Peso 1 BRL Brazilian Real to Philippine Peso 1 INR Indian Rupee to Philippine Peso 1 AUD Australian dolar to Philippine Peso 1KRW South Korean won to Philippine Peso BSP exchange rates... Peso rates today... Forex & exchange rates in Manila, Philippines... USD/PHP, EUR/PHP, CNY/PHP, AUD/PHP, AED/PHP, BRL/PHP, INR/PHP, JPY/PHP, KRW/PHP Dollar to Peso forecast... Dollar rate in Central Bank of Philippines ... Mga Rate ng Pagbabago Ng Peso ng Pilipinas... Rate ng Dollar Exchange sa Pilipinas... Peso converter... Mga rate ng palitan ng pera 2019 ... 1 dollar how much peso... 1 euro kung magkano ang piso... Mga rate ng dolyar sa Maynila... Opisyal na rate ng palitan sa Flippin...
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
batang bulakenyo rabis (11 days ago)
Hm po ba palitan ng 100yuan meron kasi ko dalawa 100 at isang 1yuan n papel
chuchay cacayuran (1 month ago)
Napapalit po ba sa pilipinas ang ten rupees

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.